मंगळवार, ६ नोव्हेंबर, २०१८

C8-10 ते D-403


बरोबर एक वर्ष होईल, आम्ही नवीन घरात राहायला आलो त्याला. नवीन घर प्रशस्त आहे. आजूबाजूला भरपूर मोकळी जागा आहे, मुलांना खेळायला घसरकूंडी, झोके आहेत,  छोटीशी बाग आहे, गणपतीचे देऊळ आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे शांतता आहे. 


नवीन घराचा शोध संपला तो २०१५ मध्ये. माझी मुलगी अवनीचा जन्म २०१५ मधलाच. ती माझ्यासाठी खूप लकी आहे, मे महिन्यात तिचा जन्म झाला आणि जून २०१५ मध्ये आम्ही नवीन घर घेतले. 

ऑक्टोबर २०१७ मध्ये बांधकाम पूर्ण झाल्यावर आम्ही नवीन घराचा ताबा घेतला. नवीन घरात शिफ्टिंग करण्यासाठी आम्ही उत्साहाने तयारीला लागलो. शिफ्टिंग ची तारीख नक्की झाल्यावर मी ऑफिसमधून ३ दिवसाची सुट्टी घेतली. लहान मोठे पुठ्ठयाचे बॉक्स, ब्राउन टेप, मार्कर आणले. काचसामान, लहान भांडी, माझी पुस्तके एकेका बॉक्स मध्ये भरले. मोठी भांडी पिंपे मध्ये भरली. प्रत्येक बॉक्सवर लेबल लावले. महत्वाची कागदपत्रे वेगळ्या पिशवीमध्ये ठेवली. कपडे, बिछाना बांधून ठेवला. 

घरात नुसता पसारा झाला होता. कितीतरी अडगळीच्या वस्तू आम्ही भंगारात दिल्या. त्या दिवशी खूप दमल्यासारखे झाले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी टेम्पोवाला आणि त्याची तीन माणसे आली. त्यांनी भराभर सामान टेम्पोमध्ये भरायला सुरुवात केली. सगळे सामान टेम्पोमध्ये भरल्यावर घर कसे रिकामे रिकामे दिसू लागले. 

असंख्य जुन्या आठवणींनी मन भरून आले. त्या आठवणींवर मी नंतर लिहिणार आहेच. नवीन घरी आल्यावर भराभरा टेम्पोवाल्याच्या माणसांनी सगळे सामान घरात पोहोचवले. तो दिवस आणि दुसरा दिवस, सर्व सामान, फर्निचर नवीन घरात लावण्यात गेला. 

याला आता एक वर्ष झाले आहे. नवीन जागेमध्ये आम्ही आता बऱ्यापैकी रुळलो आहोत.

जुने घर आम्हा सगळ्यांसाठी खूप लाभदायक होते. आता नवीन वास्तूसुद्धा तेवढीच शुभ आणि लाभदायक ठरेल. 


सोमवार, २० ऑगस्ट, २०१८

पुन्हा एकदा लोहगड...

बऱ्याच दिवसांनी ट्रेकिंग ला जायचा प्लॅन ठरला होता. व्हाट्सअप ग्रुपवर बरीच चर्चा झाल्यावर लोहगड ला जायचे ठरले. आमचा एक मित्र विजय, हा डेंग्यूने आजारी असल्यामुळे तो येणार नव्हता. मी, हनुमंत, अभिजीत आणि संदीप, आमचे १२ ऑगस्ट ला लोहगड ला जायचे नक्की झाले.

१२ ऑगस्ट ला सकाळी ८ वाजता सोमाटणे फाट्याला जमलो. मध्ये कामशेतला मस्त तर्री वाली मिसळ आणि स्पेशल चहा असा नाश्ता करून आम्ही आमची एनर्जी बॅटरी चार्ज करून घेतली. 

रविवार असल्यामुळे पुण्या मुंबई कडच्या टिपिकल पिकनिक छाप पर्यटकांची भरपूर गर्दी होती. 

आता गडाच्या पायथ्यापासूनच पायऱ्या बांधल्या आहेत. पण त्यामुळे गुढग्यांची मात्र वाट लागते. गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा, हनुमान दरवाजा आणि महादरवाजा असे चार दरवाजे पार करून तासाभरातच आम्ही गडाच्या माथ्यावर पोहोचलो. 

वरती आल्याआल्या लगेचच डाव्या हाताला दर्गा आणि सदरेचे अवशेष दिसतात. दर्ग्याच्या उजवीकडे एका कोठाराचे बांधकाम आहे. सदरेवर आता दोन छोट्या तोफा ठेवलेल्या आहेत. दर्ग्याच्या एकदम मागे चालत गेल्यावर, पठाराच्या शेवटच्या भागातून एक धबधबा खाली कोसळत होता पण त्याचे पाणी मात्र वाऱ्याच्या वेगामुळे उलटे वर येत होते. या धबधब्याला रिव्हर्स वॉटरफॉल असेही नाव आहे. दर्ग्याच्या उजवीकडे टेकडावर शंकराचे मंदिर आहे. मंदिराशेजारीच अष्टकोन आकाराचे तळे आहे. 

या तलावाच्या पुढे काही अंतरावर सोळाकोनी तलाव आहे. तो पाहुन आम्ही विंचूकाट्याच्या दिशेला निघालो. तिकडे जाण्यासाठी आता दरीच्या डाव्या बाजुला रेलिंग लावले आहेत. एक छोटासा रॉकपॅच पार करून आम्ही विंचूकाट्यावर पोहोचलो. तिथे डाव्या बाजूच्या तटबंदीमध्ये एक दरवाजा आहे. तिथून एक वाट खालच्या बाजूला जाते. तटबंदीवरुन पवना धरणाचे बॅकवॉटर आपल्याला दिसते. या तटबंदीला आता दोन्ही बाजूने रेलिंग लावले आहे. तटबंदीच्या मधल्या मोकळ्या जागेत राजवाड्याचे अवशेष दिसतात.

पावसाळी वातावरण असल्यामुळे गडावर जोरदार वारे आणि पाऊस होता. थोडावेळ गडावर थांबून आम्ही गड उतरून खाली आलो. पायथ्याला मटकी भेळ, कांदा भजी आणि गरमागरम चहा पिला, तेव्हा कुठे बरं वाटलं. 

वाटेतील धबधब्यांमधें मध्ये उतरण्याचा मोह टाळून आम्ही घरी परतलो. 

पाऊस आणि धुक्यामुळे जास्त फोटो काढता आले नाहीत. तरी काही मोजके फोटो खाली देत आहे. 
धुक्यात लपलेला लोहगड
लोहगडाच्या पठारावर - सर्वात डावीकडे राजसदर आणि दर्गा, मध्यभागी महादेवाचे मंदिर आणि अष्टकोनी तलाव
रिव्हर्स वॉटरफॉल - वाऱ्याच्या वेगामुळे धबधब्याचे पाणी उलट्या दिशेने वरती येते
पवना धरणाचा जलाशय 
विंचूकाट्याच्या दिशेनेविंचूकाटाडावीकडून निलेश, हनुमंत, संदीप आणि अभिजीत.